Cíle EkoConnectu

  • Podpora činnosti aktivistů a organizací, s cílem zachování a rozvoje ekologického zemĕdĕlství ve střední a východní Evropě, nabídka informací a kontaktů
  • podpora rozvoje venkovských oblastí
  • podpora prodeje bioproduktů a biopotravin
  • podpora spolupráce mezi státy střední, východní a západní Evropy
  • budování platformy pro setkávání a spolupráci aktivistů celé Evropy